One Comment on “Pirat w Audi”

  1. Szkoda, że cham nie dachował, wstrząśnienie mózgu i połamanych kilka żeber nauczyłoby go kultury na drodze.

Comments are closed.