3 Comments on “Zajechanie i hamowanie – kamerka stłumiła agresje”

    1. Juras, spuszczasz się nad strzałką, ale cham chwycony na kamerze jest ok?

Comments are closed.