One Comment on “Stop Cham #635 Niebezpieczne i chamskie sytuacje na drogach”

  1. 0:58 inni przepuszczają ale “kamerkowicz” nie potrafi się podobnie zachować i tylko stek wyzwisk

Comments are closed.