Stop agresji na drodze

Stop agresji na drodze

Stop Agresji Drogowej

STOP AGRESJI DROGOWEJ – to nazwa policyjnej akcji która otwarcie elektronicznych skrzynek pocztowych, służącej do przesyłania materiałów filmowych o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, dysponującymi tzw. “rejestratorami jazdy”.

Skrzynka pocztowa ułatwia, a przede wszystkim usprawnia komunikację z Komendami Policji, realizującymi zadania w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na terenie Polski.

Należy pamiętać, aby zakres informacji – niezależnie od przekazanego materiału filmowego – obejmował niezbędne dane do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy wykroczenia w ruchu drogowym, tj.:

– datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulicę),
– dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
– dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego.

Czy samo zgłoszenie wystarczy. Niestety często nie. Osoba zgłaszając jest zapraszana na komendę w celu złożenia osobiście zeznań.
Sprawy często są umarzane. Wszystko zależy od tego na jakiego Policjanta trafimy i rodzaju popełnionego wykroczenia.
Wiele tutaj zależy od medialności danego wykroczenia ;/

Poniżej lista adresów mailowych na które adresy można to wysyłać swoje materiały.
Nie większe jednak niż 20-25 MB. Jeśli posiadamy większy film, najlepiej wysłać informację a komenda pokieruje jak dostarczyć plik.

Lista adresowa wg województw:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie: stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach: stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie: stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu: problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu: stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

Maile są zmieniane i należy sprawdzać je na dzierżawco na stronach poszczególnych komend Policji

Stop Agresji Drogowej