4 Comments on “Policja próbuje wmówić rowerzyście popełnienie wykroczeń na przejściu dla pieszych”

  1. A gdzie obowiązki pieszego?

    Przed wejściem na drogę pieszy zobowiązany jest do upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd.Pieszy, który znajduje się już na przejściu na pieszych, ma pierwszeństwo przed pojazdem. W żadnym wypadku jednak nie wolno mu wejść na przejście bezpośrednio pod przejeżdżający pojazd.

  2. To dlaczego rowerzyści nigdy tegoprzepisu nie stosują? Zawsze pchają się jak święte krowy ma przejścia i mają tylko pretensje do wszystkich.

Comments are closed.