One Comment on “Kolizja – wymuszenie pierwszeństwa”

  1. Idiotyczne oznakowanie, na łuku, przy skrzyżowaniu z drogą wyjazdową z osiedla powinna być linia ciągła, bo jak kierowca miał to przewidzieć??

Comments are closed.