One Comment on “Kolizja podczas kierowania ruchem przez policjanta”

  1. Najprawdopodobniej on nie zrobił tego celowo ani rozmyślnie tylko jak zauważył policjanta to tak się zestresował że przy samym policjancie zrobił pizdę

Comments are closed.