One Comment on “Kolizja – martwy punkt”

  1. A co zrobić jak policja na nieprawdziwych przesłankach mimo pouczenia o którym mowa w art. 233 kk buduje oskarżenie wykroczenia drogowego a materiał wideo rejestratora policyjnego radiowozu który ma sprawcę obciążyć czyli OWR zostaje zniszczone z przyczyn nieznanych. jak tez inny materiał dowodowy nie ujawniony nie wiedzieć dlaczego . Zwykła zależność służbowa albo koleżeńską lojalność. A gdzie tu obowiązki służbowe a przepisy prawa ????

Comments are closed.