2 Comments on “Kolizja i ucieczka sprawcy?”

  1. Kierowca-sprawca chyba nie był pełni władz umysłowych. Przejechał jak taran i pojechał dalej.

Comments are closed.