2 Comments on “Kolizja i ucieczka”

    1. A Ty byś gonił ..bandytę? A jakby sprawcą okazał się np. poszukiwany za zabójstwo listami gończymi w całej Europie Olgierd Michalski ..? Mogłoby być wesoło.. Od ścigania jest opłacana i wyposażona przez podatnika odpowiednia służba .

Comments are closed.