2 Comments on “Jeden na dachu, drugi uczepiony tylnej szyby tramwaju”

Comments are closed.