One Comment on “Jak ominąć kontrolę trzeźwości”

  1. Chyba jak zrobić kontrolę, żeby można ją było ominąć. Zjechał na pas do parkingu galerii. Funta kułaków nie warty film

Comments are closed.