Stop Agresji Drogowej

Stop Agresji Drogowej

Stop Agresji Drogowej

STOP AGRESJI DROGOWEJ – to nazwa policyjnej akcji która otwarcie elektronicznych skrzynek pocztowych, służącej do przesyłania materiałów filmowych o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, dysponującymi tzw. „rejestratorami jazdy”.

Skrzynka pocztowa ułatwia, a przede wszystkim usprawnia komunikację z Komendami Policji, realizującymi zadania w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na terenie Polski.

Należy pamiętać, aby zakres informacji – niezależnie od przekazanego materiału filmowego – obejmował niezbędne dane do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy wykroczenia w ruchu drogowym, tj.:

– datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulicę),
– dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
– dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego.

Czy samo zgłoszenie wystarczy. Niestety często nie. Osoba zgłaszając jest zapraszana na komendę w celu złożenia osobiście zeznań.
Sprawy często są umarzane. Wszystko zależy od tego na jakiego Policjanta trafimy i rodzaju popełnionego wykroczenia.
Wiele tutaj zależy od medialności danego wykroczenia ;/

Poniżej lista adresów mailowych na które adresy można to wysyłać swoje materiały.
Nie większe jednak niż 20-25 MB. Jeśli posiadamy większy film, najlepiej wysłać informację a komenda pokieruje jak dostarczyć plik.

Lista adresowa wg województw:

Miasto Warszawa: WRD KSP w Warszawie: wrd@policja.waw.pl

woj. dolnośląskie: WRD KWP we Wrocławiu: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

woj. kujawsko-pomorskie: KWP w Bydgoszczy: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl

woj. łódzkie: WRD KWP w Łodzi: wrd@lodzka.policja.gov.pl

woj. lubelskie: WRD KWP w Lublinie wrd@lu.policja.gov.pl

woj. lubuskie: KWP w Gorzowie Wielkopolskim: kwpgorzow@go.policja.gov.pl

woj. małopolskie: WRD KWP w Krakowie: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl

woj. mazowieckie: WRD KWP w Radomiu: wrd@mazowiecka.policja.gov.pl

woj. opolskie: WRD KWP w Opolu: wrd@opolska.policja.gov.pl

woj. podkarpackie: WRD KWP w Rzeszowie: wrd@podkarpacka.policja.gov.pl

woj. pomorskie: KWP w Gdańsku: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

woj. śląskie: WRD KWP w Katowicach: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

woj. świętokrzyskie: WRD KWP w Kielcach: wrd@swietokrzyska.policja.gov.pl

woj. warmińsko-mazurskie: WRD KWP w Olsztynie: robert.zalewski@ol.policja.gov.pl

woj. wielkopolskie: WRD KWP w Poznaniu: wrd@wielkopolska.policja.gov.pl

woj. zachodniopomorskie: KWP w Szczecinie: policja@szczecin.kwp.gov.pl

Maile są zmieniane i należy sprawdzać je na dzierżawco na stronach poszczególnych komend Policji

Stop Agresji Drogowej